viernes

DOWNER


Members:

Vo: Anzu [ex. Maruru (Aki)]
Gu: Miu [ex. MADARA (You)]
Gu: Hirari [ex. appui (Koharu)]
Ba: Kagome [ex. Maruru (Yukito)]
Dr. Rion [ex. MADARA]

Official Site!kiriwouka [Maxi Single]
1. kiriwouka
2. Second head bang king
3. kimi, natsu kitsu u hanabi

DESCARGARHYSTERIC MEDIA ZONE VIII [Omnibus]
11. Shiro Kaikei
12. Dejianagurokku

DESCARGAR

0 comentarios: