viernes

BrotherMembers:

Vo: Makoto
Gu: Reo
Gu: Motoki
Ba: Yohsuke
Dr: Yura-samaYume Kagari [Maxi Single]
1. Yume Kagari
2. Blue Flowers
3. Chourairai

0 comentarios: